Space Essentials – De twee facetten van de consument van vandaag en de beste manier om daarmee om te gaan

FacebookTwitterLinkedIn

Onlangs vond het eerste “SpaceWatcher Breakfast” plaats voor Space-klanten, voor wie dit soort evenementen een exclusief karakter heeft. De aanwezigen kregen een presentatie voorgeschoteld van de huidige media/marketingtrends. Dit artikel is een samenvatting van wat die dag werd verteld. Het evenement werd overigens zeer op prijs gesteld door de deelnemers. In grote lijnen kunnen we zeggen dat de consument van vandaag twee houdingen heeft ontwikkeld. Ofwel is hij zich bewust geworden van zijn macht om te ageren en is hij vast van plan om van die macht gebruik te maken in het kader van een relatie waarin hij op gelijke voet staat met de merken. Ofwel heeft hij voor zichzelf beslist om zich met de trends mee te laten drijven en gebruik te maken van alle gelegenheden die zich voordoen, inclusief deze die eventueel zijn geweten kunnen sussen. Twee soorten reacties en twee manieren van communiceren die aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen.

 

In een notendop:

• Door de crisis (of crisissen) bevinden consumenten zich tegenwoordig in een erg verschillende – en soms angstwekkende – context. Hierdoor wordt niet alleen het consumptiemodel, maar ook het groeimodel in vraag gesteld dat tot voor kort algemeen werd aanvaard.

• De consumenten reageren hierop op twee verschillende manieren. Sommigen willen zoveel mogelijk blijven consumeren en daarbij genieten van de nieuwe kansen die door de technologie worden gecreëerd. Anderen proberen dan weer op een meer verantwoorde manier te consumeren.

• Daarbij moeten de merken aan tegenstrijdige verwachtingen voldoen: enerzijds wordt van ze waardering, fun en beloning verwacht, maar anderzijds moeten ze ook dialoog, coherentie en engagement bieden.

• Er bestaat niet zoiets als de beste manier om aan die dubbele verwachting te voldoen. Hierbij moet men zich laten leiden door enerzijds de consumentenkennis en anderzijds de merkidentiteit.