Seen from Space: Lockdown en andere arbeidsomstandigheden zorgen voor toename mediaconsumptie

FacebookTwitterLinkedIn

Het ‘Recovery’ onderzoek van AQRate dat onze unit Polaris uitgebreid zal analyseren, maakt het mogelijk de werkende respondenten in te delen naargelang hun arbeidsstatuut: diegenen die normaal zijn blijven werken, diegenen die gedeeltelijk of geheel tijdelijk werkloos zijn en de respondenten die thuis werken (het grootste segment).

Aangezien het gaat om beperkte subcategorieën binnen de steekproef, moeten we omzichtig omgaan met de mogelijke insights die echter wel aannemelijk klinken. Dat geldt meer bepaald wat de verschillende evolutie inzake sociale media betreft. De groep die zijn arbeidssituatie zag veranderen (homeworking) of verminderen, is geneigd om meer tijd door te brengen op de sociale media. Dat kan geïnterpreteerd worden als het zoeken naar contact, een behoefte die het ontbreken van aanwezigheid op de werkplek in het echt door elkaar geschud heeft. De beschikbare tijd speelt natuurlijk ook een rol.

In vergelijking tot diegenen die normaal werken, is de kans bij respondenten voor wie de arbeidsomstandigheden gewijzigd werden door de lockdown twee keer groter dat ze meer van de bestudeerde media consumeren. Voor de mensen die thuiswerken bedraagt de ratio 1,9; bij diegenen die gedeeltelijk of volledig werkloos zijn geworden, stijgt hij tot 2,4. Met andere woorden de toename van de beschikbare tijd leidt bijna automatisch tot een intensiever mediaverbruik in het algemeen, met enkele in het bijzonder. De kans is dan ook groot dat dit opnieuw verschuift als de actieve bevolking door de versoepeling van de lockdownmaatregelen opnieuw gewoon aan de slag gaat.

Redactie: MM.