Seen from Space: Digimeter, all round hardware en de rest

FacebookTwitterLinkedIn

De Digimeter is een grootscheepse enquête die elk jaar in Vlaanderen uitgevoerd wordt om te peilen naar de inburgering van nieuwe technologieën. De laatste editie werd gevoerd tijdens de laatste vier maanden van 2020 en betreft 2.981 respondenten van minstens 16 jaar.

Van de vele gegevens die de Digimeter bevat, bekijken we deze keer de kwestie van de toestellen of devices. We beginnen met het aantal smart devices. Die categorie omvat een waaier toestellen, gaande van computers tot tablets en smartphones, smart tv’s en smart wearables. Interessant is de evolutie van de penetratie van deze devices gezien over zes jaar. In zijn universum concludeert de Digimeter dat niet-geconnecteerde individuen vrijwel uitgestorven zijn.

In 2015 vertegenwoordigden degenen die geen van die apparaten zegden te bezitten 7%. Vandaag zijn ze zo goed als verdwenen. Aan de andere kant zijn diegenen die meerdere van deze toestellen bezitten (5 smart devices of meer) in dezelfde periode bijna verviervoudigd en de categorie net daaronder (4 toestellen) is in 6 jaar tijd gestegen van 20 naar 33% van het totaal. Daarmee is het gemiddelde van de beschikbare toestellen van jaar tot jaar gestaag gestegen, zodat we in 2020 nu ronduit boven de 3 uitkomen. In tegenstelling tot wat we misschien hadden verwacht, is de gemeten groei tussen 2019 en 2020 niet erg spectaculair, maar lijkt eerder deel uit te maken van een fundamentele trend.

Wat betreft hun technologische leven tijdens de coronacrisis zegt 11% van de respondenten dat ze een nieuw scherm of apparaat hebben gekocht tijdens de lockdown en 5% geeft toe te hebben geleden onder een tekort aan thuis beschikbare schermen. Deze al bij al bescheiden cijfers hebben dus niet geleid tot een explosie in de penetratie van connected devices, maar hebben wel bijgedragen tot een gestage groei.

Een andere originele kijk op ‘hardware’ vloeit voort uit een vraag over het favoriete apparaat voor verschillende taken of activiteiten, met slechts één toestelkeuze per functie. De volgende kwamen aan bod: computers (zonder onderscheid tussen vaste lijn of laptop), smartphones, tablets, televisies en overige. Die laatste categorie blijkt alleen enigszins significant te zijn voor het zoeken naar wegbeschrijvingen (monofunctionele GPS-toestellen) en muziekconsumptie (er moeten nog enkele mp3-spelers en andere iPods in omloop zijn).

Al bij al is het meest multifunctionele apparaat de smartphone, die bijna overal in een betekenisvolle proportie aanwezig is, behalve voor video en natuurlijk de consumptie van live tv. Ingeval van video zou de precisering ‘short form’ het aandeel van de smartphone wellicht beter hebben doen uitkomen. De smartphone geniet de voorkeur voor sociale netwerken, guidance, financiën, informatie en muziek. Beperkter maar goed ingeburgerd zijn de computer die gebruikt wordt voor online winkelen (inclusief vergelijkingssites) en tv die domineert om televisie te kijken. Alle gekheid op een stokje, we kunnen opmerken dat het gebruik van de televisie als internetterminal echt marginaal is. Tv blijft dus ook als smart tv een voorwerp voor entertainment.

Het beeld dat de Digimeter schetst in 2020 deelt de devices dus op in de ‘allrounders’ en de andere. In de eerste categorie vinden we de smartphone (favoriet voor gemiddeld 3,8 taken of activiteiten), voor de computer (3.4). In de tweede categorie met een beperktere waaier staan de televisie (2.1) en de tablet (1.4 ), die eerder beschouwd wordt als een bijkomstig extra device.

Redactie: MM.