RepTrak 2019: reputatiescores nemen wereldwijd en in België terug toe

FacebookTwitterLinkedIn

In de Reputation Institute’s RepTrak, de jaarlijkse ranglijst van de meest gerenommeerde bedrijven ter wereld, worden de huidige reputatietrends van bedrijven onder de loep genomen. Na een periode van vertrouwenscrisissen bij bedrijven is er in 2019 sprake van een licht positieve trend met toenemende reputatiescores van gemiddeld 1 punt wereldwijd en gemiddeld 2,1 punten in België.

In België zorgen de prestaties van de bedrijven op financieel gebied voor een lichte stijging, terwijl de impact van de gepercipieerde innovatie op de reputatiescore daarentegen aanzienlijk lager ligt. Waar vorig jaar producten & diensten en ethiek nog drijfveren waren met grote impact op de reputatiescores, stellen we in 2019 een groter evenwicht vast tussen de zeven elementen (werkomgeving, burgerschap, innovatie, governance, leiderschap, producten & diensten en prestaties) die de reputatie bepalen.

 

Rolex en Colruyt nog steeds leiders

Op wereldvlak staat Rolex voor het derde jaar op rij bovenaan, Colruyt staat op Belgisch niveau al voor de 8e keer op kop.

Waarom heeft het grote publiek zo’n groot vertrouwen in hen? Bij nader inzien hebben deze bedrijven een volledige en systematische aanpak van alle drijfveren van hun reputatie ondernomen, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Men zou dus kunnen denken dat hetzelfde recept voor alle bedrijven kan werken?

Dat is helaas niet het geval. Voor elk bedrijf moet rekening worden gehouden met verschillende factoren: het land waarin ze opereren, de sector, de impact van de drijfveren van de reputatie en de verwachtingen van hun stakeholders. Deze kunnen van jaar tot jaar variëren, vandaar ook het belang van het voortdurend opvolgen en meten van uw reputatie.

Als we kijken naar de resultaten van 2019 in België, dan zijn de 3 elementen die de reputatie van bedrijven in de financiële sector het meest hebben beïnvloed: de financiële prestaties, de innovatie en het bestuur. Voor de retail sector gaat het eerder om hun producten en diensten, de werkomgeving en de governance (het bestuur).

Als we kijken naar de resultaten door de ogen van millennials, blijft enkel Colruyt op de ranglijst staan. Daarnaast verandert niet enkel de volgorde, maar verschijnen er ook andere bedrijven in de ranglijst.

CEO’s hebben het goed begrepen: het beheer van hun bedrijfsreputatie is een transversale kwestie die veel verder gaat dan communicatieacties. Een aanpak op maat is vereist en moet voortdurend worden aangepast.