Nadia Feci wint Thesisprijs van de VRM met masterproef ‘The rise of the vloggers: integrated advertising and the current regulatory framework’

FacebookTwitterLinkedIn

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) reikte op 5 december zijn jaarlijkse Thesisprijs uit. Eindlaureaat is Nadia Feci (KU Leuven) met haar masterproef ‘The rise of the vloggers: integrated advertising and the current regulatory framework. The case of Youtube’.

Nadia Feci, eerste plaats: “Het bestaande regulerende kader beschermt kinderen onvoldoende tegen vlogger advertising”

Het traditionele televisiekijken staat vandaag zwaar onder druk. Video sharing platforms (VSP) zoals Youtube worden dan ook steeds populairder, ook in ons land. Door de populariteit van deze VSPs en andere user-generated content is er een nieuwe soort van celebrities ontstaan onder de jongeren: de zogenaamde vloggers of video bloggers.

De credibiliteit van deze vloggers bij jongeren is zeer hoog. Hierdoor kunnen deze vloggers ook invloed hebben op het consumptiegedrag van hun kijkers. Het succes is ook de adverteerders niet ontgaan. Hierdoor ontstond nu ook het fenomeen vlogger advertising. Hierbij wordt een commerciële boodschap geïntegreerd in de redactionele inhoud van de video.

De masterproef van Feci staat stil bij de bescherming van kinderen in het licht van dergelijke reclame en vergelijkt de situatie van ons land met andere Europese landen. Zo wordt er onder andere stilgestaan bij het identificatieprincipe, waarbij commerciële communicatie duidelijk herkenbaar moet zijn, de complexiteit van (zelf)regulerende instrumenten en het gebrek aan concrete beslissingen in ons land rond vlogger advertising naar kinderen.

Nadia Feci besluit dat “het bestaande regulerende kader kinderen onvoldoende beschermt tegen vlogger advertising. Met de onlangs gepubliceerde richtlijnen voor social media advertising is alvast een eerste stap gezet”.

De tweede en derde plaats: sociale media door radio, en generatie Z en nieuwsfeiten met menselijk leed

Jitte Vandoorne en Charlotte De Backer, beiden afgestudeerd aan de VUB, werden respectievelijk tweede en derde.

Jitte Vandoorne bestudeerde het gebruik van sociale media door de Vlaamse radio. Zij besluit daarover als volgt: “Sociale media zijn belangrijke kanalen geworden voor radiomerken. Er vindt een wisselwerking plaats tussen de twee. Radio vindt via sociale media een nieuwe manier om zich te profileren. Omgekeerd bieden deze SNS de luisteraars/volgers een andere vorm van interactie aan met het merk. Er is zelfs een tendens merkbaar waarbij de content op sociale media loskomt van het radioverhaal.”

Charlotte De Backer voerde onderzoek naar generatie Z en nieuwsfeiten met menselijk leed: “Generatie Z’ers kennen heel wat gewoonwording door de voortdurende aanraking met negatieve nieuwsberichten via verschillende online en traditionele mediakanalen. Hierdoor neemt de verbazing bij elke confrontatie met de lijdende anderen af. In de meeste gevallen bestaat er geen noodzakelijk verband tussen gewoonwording en een afstandelijke houding van generatie Z-jongeren. Hoewel ze er soms minder lang bij stilstaan en ze niet al het nieuws aan hun hart laten komen, ervaren ze doorgaans toch gevoelens van empathie en medelijden.

Het volledige persbericht van de VRM met een link naar de onderzoeken vindt u hieronder.