LEWIS: Covid-19 vergroot wereldwijd ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

FacebookTwitterLinkedIn

Maar liefst 98 procent van de vrouwen willen dat mannen genderongelijkheid helpen aanpakken, maar minder dan de helft van de mannen is bereid om te helpen. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale PR- en marketingbureau LEWIS, uitgevoerd ter ondersteuning van de wereldwijde HeForShe-beweging. Het rapport legt de impact van de pandemie op de ongelijkheden bloot tussen mannen en vrouwen in 13 landen.

“De problematiek rond genderongelijkheid is geen geheim meer. Dit onderzoek herinnert ons er nog eens aan dat de vooruitgang die de wereld heeft geboekt in de bestrijding van deze discriminatie, gemakkelijk verloren gaat als we niet oppassen”, vertelt Yvonne van Bokhoven, Executive Vice President bij LEWIS. “We hebben iedereen nodig, mannen en vrouwen, om nu stappen te ondernemen. Vrouwen moet zich voor elkaar uitspreken, bondgenoten zijn en werken aan het aanpakken van genderongelijkheid.”

Het probleem erkennen is niet genoeg. Vrouwen zoeken actieve steun om de ongelijkheid te bestrijden. Bijna 4 op de 10 (39%) vrouwen zegt dat mannen zich moeten uitspreken tegen genderongelijkheid als ze er getuige van zijn. Een derde (33%) wil dat mannen meer huishoudelijke taken op zich nemen.

De impact van de Covid-19-pandemie op vrouwen is overduidelijk:

  • Meer stress: 24 procent van de vrouwen gaf aan nieuwe taken te moeten aangaan als onderdeel van hun baan, vergeleken met 22 procent van de mannen. Vrouwen gaven ook aan een grotere toename te zien in hun verantwoordelijkheden op het gebied van huishoudelijk werk en kinderopvang, in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers.
  • Minder voordelen: mannelijke werknemers zeiden dat ze meer kansen zagen voor financiële verhoging (13%) dan vrouwelijke werknemers (11%). Meer dan een kwart van de vrouwen is het ermee eens dat ze over het hoofd zijn gezien voor een promotie, bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben, versus 16 procent van de ondervraagde.
  • Jobonzekerheid: 14 procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan tijdens de pandemie tijdelijk verlof te hebben gekregen, vergeleken met 11 procent van de mannen, waardoor de kloof tussen werkgelegenheid en economische kansen tussen mannen en vrouwen nog groter werd.

Uit de enquête kwamen nog meer schrille contrasten naar voren. Dat blijkt onder andere uit de manier waarop genderongelijkheid door mannen en vrouwen wordt ervaren:

  • Gebrek aan bewustzijn: mannelijke respondenten geven, twee keer zo vaak als vrouwelijke respondenten, aan dat ze genderongelijkheid niet als een serieus probleem voor vrouwen
  • Vrijuit spreken: bijna de helft van de vrouwen zegt dat ze willen dat mannen zich uitspreken tegen genderongelijkheid wanneer ze er getuige van zijn. Vrouwelijke respondenten willen ook dat mannen naar vrouwelijke collega’s luisteren over het probleem. Slechts 28 procent van de mannen geeft aan dit gevoel te delen.
  • Praten is belangrijk: ouders van dochters zijn meer betrokken bij de kwestie dan ouders van zoons. Een kwart (26%) van de ondervraagden zou genderongelijkheidskwesties op het werk bespreken en bijna een derde (30%) zou dit ook thuis bespreken.

“Je hoeft geen persoonlijk slachtoffer te zijn van discriminatie om te begrijpen waarom we het moeten bestrijden”, zegt Chris Lewis, CEO van LEWIS. “Het is duidelijk dat mannen meer kunnen én moeten doen om te helpen. We hopen dat dit onderzoek een nieuw licht werpt op de uitdagingen waarmee vrouwen dagelijks worden geconfronteerd. Zo worden we gezamenlijk sterkere bondgenoten in de strijd tegen ongelijkheid.”

“Wat dit onderzoek benadrukt, is de noodzaak om nu, meer dan ooit, actie te ondernemen”, benadrukt Edward Wageni, Global Head van HeForShe. “Covid-19 heeft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen over de hele wereld alleen maar vergroot. We spelen allemaal een belangrijke rol bij het beter opbouwen van de wereld, met gelijkheid als uitgangspunt.”

Het volledige rapport vindt u hier.