Letterbox Consumer Survey

FacebookTwitterLinkedIn

91% van de mensen haalt minstens vijf keer per week zijn brievenbus leeg. 70% van de bevolking is nieuwsgierig naar de inhoud ervan. En 87% van het geadresseerde reclamedrukwerk (direct mail) wordt gelezen. Percentages die ook gelden voor liefhebbers van sociale media, e-commerce en internet.

 

Deze cijfers komen uit de studie Letterbox Consumer Survey die de Belgian Direct Marketing Association (bdma) heeft uitgevoerd. Het onderzoek verzamelt alle actuele en objectieve gegevens over de houding en het gedrag van de consument ten opzichte van zijn brievenbus en meer bepaald van het ontvangen reclamedrukwerk.

 

Al in 2010 stelden we vast dat 90% van de Belgen dagelijks zijn brievenbus opende. Ondanks de opkomst van vele communicatiekanalen wordt dit cijfer vandaag, vier jaar later, nog eens bevestigd door de Letterbox Consumer Survey. Daaruit blijkt dat de band van de consument met zijn brievenbus een stabiele relatie is die de tand des tijds weerstaat.

 

Met een gemiddelde van slechts vier brieven per persoon per week wint direct mail aan aandacht en bereikt het de verschillende lagen van de bevolking, zowel jong als minder jong. Ongeacht of de geadresseerde een grote fan is van het internet, van e-commerce, van sociale media of van andere kanalen.

 

32% van de respondenten geeft de voorkeur aan geadresseerde reclamedrukwerk (direct mail) als informatiebron voor commerciële aanbiedingen, een score die hoger ligt dan bij andere publiciteitskanalen.

 

De boodschap blijkt ook in 87% van de gevallen effectief gelezen te worden, een even hoog percentage als voor intensieve gebruikers van sociale media.

 

Direct mail blijkt voor de consument ook een bron van interessante informatie te zijn. In 23% van de gevallen zetten de direct mails hem aan om actie te ondernemen, waarbij 13% tot aankoop overgaat. In de andere gevallen heeft dit kanaal tot een bijkomende zoektocht naar informatie geleid, zowel in de vorm van een winkelbezoek als via het internet of andere media.

 

Dit onderzoek, het eerste in zijn soort, gebeurde in opdracht van bpost en werd door TNS uitgevoerd onder toezicht van de bdma die hiervoor een technische commissie met experten in media en direct marketing heeft opgericht. Om betrouwbare resultaten te bereiken heeft deze commissie de specificaties opgesteld en de ontwikkeling van de meest geschikte methodologie voor deze materie begeleid. De commissie koos op basis van een selectieprocedure in twee rondes voor TNS om de studie uit te voeren. De resultaten worden voor de spelers uit de sector ter beschikking gesteld via de website Letterboxconsumersurvey.be.

 

Ivan Vandermeersch van de bdma vertelt: “Direct mail verdwijnt niet om plaats te ruimen voor nieuwe media: ‘Digital and paper, it takes two to tango`. In de ogen van de consument zijn beide complementair en ze versterken elkaars boodschap.”