GroupM Recession Monitor: Behoort een streamingabonnement tot de kleine geneugtes?

FacebookTwitterLinkedIn

VTM lanceerde op 4 mei het betalende streamingplatform VTM GO+. De Vlaamse kijker kan dus vanaf nu reclamevrij VTM-entertainment streamen voor minder dan 5 euro per maand. Een aanbod dat complementair moet zijn aan Streamz. Nog maar eens een nieuw wapenfeit in het uiterst dynamische streaminglandschap. Net nu de internationale actoren spelen met het idee van een reclamegefinancierd model. Tijd dus om via de Recession Monitor in te zoomen op de categorie van de streamingabonnementen.

De eerste 5 golven van de Recession Monitor zijn duidelijk: de besparingen nemen per golf toe. In golf 5 (week van 10 mei) verklaart 1 op 5 kleine besparingen te doen en 1 op 6 zegt grote besparingen te doen t.o.v. voor de ‘crisis’. Een toename van de groep van mensen die verklaart te besparen met maar liefst 5 procentpunten (kleine + grote besparingen).

In vergelijking met de 42 sectoren, die gemeten worden in de GroupM Recession Monitor, is het percentage dat verklaart grote besparingen door te voeren nog relatief laag, met een rank score van 31 op 42 in golf 5, d.w.z. dat er 30 categorieën zijn die het potentieel zwaarder te verduren hebben. De rank score voor de kleinere besparingen is 36. De toekomstintentie ziet er mogelijks net iets positiever uit, zijnde een verschuiving van iets meer dan 2 procentpunten grotere besparingen naar kleinere besparingen.

Wie zijn de personen die verklaren grote besparingen te hebben uitgevoerd?

De resultaten zijn duidelijk. Inwoners van Brussel geven aan het meest te besparen, terwijl de Nederlandstaligen voornamelijk hun budget stabiel houden. De situatie bij de inwoners van Wallonië is iets minder éénduidig: sommigen geven meer uit, anderen doen drastischere besparingen. Niet verwonderlijk zijn het ook in eerste plaats mensen die het financieel moeilijk hebben en behoren tot de lagere sociale groepen 7 tot 8, die het streamingabonnement het vaakst opofferen. Maar het is niet enkel kwestie van moeten. Ook mensen met een ruim inkomen en dure smaak duwen op de bespaarknop. Het streamingabonnement verliest ook hier precies zijn share of wallet. Verder karakteriseert de core van de streamingabonnees zichzelf als eerder merktrouw en betalen ze graag iets extra voor kwaliteit. De groep van mensen die grote besparingen doen op hun abonnement karakteriseren zich daarentegen als prijsbewust en op zoek naar kortingen en goede deals.

En ondanks dat het misschien de 55-plussers zijn die het sterkst besparen (dit is wel niet te veralgemenen), is het op te merken dat er ook een reeks van jongeren (18-34 jaar) hun streamingabonnement in vraag stellen. De middengroep (35-54 jaar) blijft duidelijk wel fan.

Video Streaming Monitor

Wil u ondertussen weten wat de impact hiervan is op het Belgische streaminglandschap en vraagt u zich af of het AVOD-model (reclamegefinancierd) een mogelijk antwoord biedt op de huidige besparingen, kijk dan de komende weken zeker uit naar de laatste editie van de GroupM Video Streaming Monitor.

Wil u tot slot ook weten hoe het er momenteel in uw eigen categorie aan toegaat en hoe het uitgavepatroon van de Belg zal evolueren in de komende weken en maanden, hou dan zeker goed het GroupM Recession Monitor Dashboard in het oog dat u kan terugvinden via deze link.