Evolutie van de ruimtekost in de reclame van 2009 tot 2014

FacebookTwitterLinkedIn

Terwijl de algemene economische inflatie in de periode tussen 2009 en 2014 uitkomt op 10,5%, is de prijs van de reclameruimte over dezelfde periode van vijf jaar slechts toegenomen met 6,3%. De evolutie van de kost per 1000 contacten over die periode ligt daarentegen met 14,2% hoger dan de algemene inflatie.

 

Elk jaar publiceert de vereniging van mediabureaus UMA (United Media Agencies) zijn analyse van de evolutie van de mediakost over de laatste vijf jaar in ons land.

 

Deze analyse legt de link tussen de evolutie van de bruto tarieven per medium (dus voor aftrek van mogelijke kortingen of onderhandelingen) en de kost per duizend contacten (gebaseerd op de laatste CIM-studies).

 

Ter herinnering: de gebruikte techniek is gebaseerd op de gemiddelde ‘korf` van de adverteerder, net zoals de overheid dat doet bij de definitie van de gemiddelde ‘korf` voor een huishouden, waarbij ze zich baseren op het budget van de gezinnen uit de enquête van de FOD Economie en een deel van elke sector definiëren om zodoende als basis te dienen voor de berekening van de inflatie.

 

Net zoals sommige economen deze benadering van het ‘gemiddelde` huishouden betwisten, zouden sommige adverteerders, waarvan het eigen gebruik van media niet overeenstemt met de gemiddelde ‘korf` aan media, ook verwonderd kunnen zijn bij het ontdekken van de resultaten.

 

Want zoals elk jaar zijn de individuele trajecten van de verschillende mediacategorieën allesbehalve rechtlijnig. En zijn de tariefstijgingen niet altijd in lijn met de evolutie van het bereik.

 

De kosten per duizend contacten van hun kant zijn het gevolg van beide types aan gegevens: prijs en bereik.

 

De evolutie van deze kosten over vijf jaar worden de hoogte ingejaagd door internet en magazines, en deels ook door televisie en radio. Out-of-home en bioscoop spelen dan weer een eerder modererende rol.

 

Dit document, gebaseerd op transparante en verifieerbare methodes, geeft een referentiekader weer en laat toe om vergelijkingen te maken.

 

Vergelijking van de evolutie van de bruto kosten van de reclameruimte met de algemene inflatie in België van 2009 tot 2014: