De wereldwijde evolutie van programmatic volgens Magna Global

FacebookTwitterLinkedIn

Programmatic buying van display en video ads zal de komende jaren fors stijgen volgens de laatste resultaten van een onderzoek dat Magna Global voerde naar de wereldwijde markt van programmatic.

 

Magna Global voorspelt dat in 2015 wereldwijd voor 14,2 miljard dollar – een stijging met 49 procent – advertenties gekocht en verkocht worden via programmatic buying. Voor de komende vier jaren wordt de gemiddelde jaarlijkse stijging op 31 procent geschat. Goed voor een bedrag van 36,8 miljard dollar tegen 2019.

 

De uitgaven aan programmatic voor banner display en video share wordt geschat op 31% van de totale uitgaven. In 2014 was dit nog 24%. Het zal verder stijgen tot 50% in 2019.

 

 

In 2015 neemt de display banner (zowel op desktop als mobile) 74 procent van de bestedingen in programmatic voor zijn rekening. In 2019 zal video (Desktop + Mobile) de overhand nemen en goed zijn voor 55% van het totaal (in 2015: 26% !).

 

De studie heeft ook gekeken naar programmatic bestedingen per device. En de conclusie is dat de uitgaven stijgen van 28% in 2015 naar 50% in 2019.

 

 

Bekijk hieronder het volledige artikel.