De globale verspreiding van de Belgische nieuwsmerken blijft toenemen

FacebookTwitterLinkedIn

Het CIM heeft vandaag de driemaandelijkse update beschikbaar gesteld van de betaalde verspreiding (print en digitaal) van de dagbladpers. Het gaat daarbij over de titels die als basis een papieren versie hebben. Samen met de gratis webtrafiek naar PC, tablet en smartphones (die dagelijks beschikbaar is), laten deze cijfers toe het totaal beeld te schetsen van de evolutie van de Belgische nieuwslevering.

 

Hoewel de natuur van de betaalde verspreiding heel anders is dan die van de gratis verspreiding, mag globaal gesteld worden dat de evolutie positief is.

 

Het betalend deel zit in een licht dalende trend en komt gezamenlijk voor de eerste drie kwartalen van 2015 uit op -1,2 % ten opzichte van 2014. In dit betalende deel is er wel een duidelijke beweging merkbaar van papier naar digitaal. Dat aandeel is ondertussen opgelopen tot 7,2 % van de totale verkoop.

 

Het gratis deel blijft dan weer volop in de lift zitten. De trafiek naar websites ligt ondertussen 15,5 % hoger in vergelijking met 2014. Deze stijging geeft overigens niet het volledige beeld weer, want alle trafiek die via apps komt is nog niet opgenomen. We wijzen er overigens op dat deze vorm van verspreiding steeds meer opgang maakt, omdat hij toegankelijker is voor de gebruiker.

 

 

Deze evolutie weerspiegelt zich ook in het leesbereik dat eruit resulteert. De laatste CIM-cijfers kwamen uit op 5.529.800 personen die dagelijks in contact komen met één van de platformen van de nieuwsmerken, een stijging met 7 % ten opzichte van de publicatie een jaar ervoor.