CSA publiceert jaarrapport 2020

FacebookTwitterLinkedIn

De Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) heeft zijn jaarverslag voor 2020 gepubliceerd. Een jaar dat vooral gekenmerkt werd door de gezondheidscrisis. De coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op de sector, met name op lokale en provinciale uitgevers, maar ook op de verwachtingen van de Belgische burgers inzake mediaregulering.

De CSA constateert een lichte daling van het aantal klachten, in een periode waarin de mediaconsumptie toch sterk is toegenomen. In 2020 ontving de CSA 226 klachten, een lichte daling ten opzichte van 2019 (285 klachten). Dat terwijl de meerderheid van de bevolking opgesloten zat en teruggreep naar klassieke media.

Hoewel deze cijfers waarschijnlijk getuigen van een toegenomen of hernieuwd vertrouwen in de media, heeft de crisis ook geleid tot een verschuiving van de aandacht van de publieke bezorgdheid. Bijna een kwart van de ontvankelijke en niet-ontvankelijke klachten die in 2020 aan de CSA zijn gericht, betreft “informatie”. Klachten met betrekking tot dit onderwerp vertegenwoordigen 24,4% van alle ontvangen klachten (ontvankelijk of niet-ontvankelijk), vergeleken met 8% in 2019.

Het merendeel van de ontvankelijke klachten betreft “discriminatie”, die ook in 2020 een sterke toename kenden. Deze zijn gericht op racisme, seksisme, homofobie, transfobie, islamofobie en fatshaming. In 2020 is het aantal van dergelijke klachten aanzienlijk toegenomen. Het betreft 20% van de ontvangen klachten, vergeleken met 13% in 2019.

Een samenvatting van het jaarverslag kan u hier raadplegen. Het volledige rapport is te bekijken via onderstaande pdf.