GroupM Webinar: Cars in Lockdown

FacebookTwitterLinkedIn

Op dinsdag 30 maart organiseerde GroupM het webinar ‘Cars in Lockdown’. Gino Baeck (CEO GroupM Belgium) en Bart De Pauw (Chief Business Intelligence Officer) waren de gidsen tijdens het webinar dat volledig in het teken stond van de automobielsector.

Deniz Sariyildiz, Creative & Media Effectiveness Director bij Kantar, ging dieper in op de veranderende mediaconsumptie en consumentengedrag in het ‘nieuwe normaal’ en wat het betekent voor reclame. Voor merken is het belangrijk om de ’trust gap’ te vermijden. In deze onzekere tijden is het voor consumenten belangrijk om vertrouwen te voelen bij een merk. Uit het onderzoek van Kantar blijkt dat er bijvoorbeeld weinig vertrouwen heerst in wat op sociale media verschijnt. De traditionele media worden nog steeds aanzien als meest betrouwbaar.

Merken die een boodschap willen brengen, moeten dus ook de juiste keuze maken via welk kanaal ze hun boodschap gaan verspreiden. Daarnaast is het belangrijk om de juiste context te creëren en gebruik te maken van een gedifferentieerde mediamix. Naast de boodschap is ook de algemene perceptie over een merk van belang voor de consument. Merken met een sterke ‘brand purpose’ zullen een snellere stijging in hun ‘brand value’ bekomen.

Joost Kaesemans, Communication Director bij FEBIAC, gaf toelichting bij hoe de automobielsector het afgelopen jaar is doorgekomen. Het getal ’25’ nam hierbij een centrale rol in. Na 1 jaar coronacrisis daalde het aantal verkochte wagens met 25% en de markt van de constructeurs en de fabrikanten van autoapparatuur ging met 25% achteruit. De gewoonten van de consument zijn veranderd en telewerk werd de norm. Wagens waren dus minder nodig voor verplaatsingen en dat is duidelijk merkbaar in de verkoop.

Ook de Brussels Motor Show 2021, het event dat jaarlijks bijna een half miljoen bezoekers lokt en goed is voor 25 tot 30% van de jaarlijkse verkoop van nieuwe wagens, werd afgelast. Kaesemans merkte op dat het digitaal vermarkten van wagens steeds belangrijker wordt. De Brussel Motor Show 2022 wordt dan ook zowel een fysieke als digitale ervaring, ‘let’s get phygital!’

“Hoe staan Belgen tegenover nieuwe autotechnologie?” Ismaël El Kassimi, Data & Insights Expert bij GroupM, presenteerde de resultaten van een survey afgenomen in november 2020. Hierin werd gepeild naar de bereidheid van Belgen om nieuwe autotechnologie en -tools zoals lane assist, park assist en cruise control te gebruiken. Er werd ook gepeild naar de perceptie over autodelen, elektrische wagens en fietsen, en de kennis over het bestaan van zelfrijdende wagens. Opvallend hierbij was het resultaat in verband met de elektrische wagens. 3% van de respondenten gaf aan een elektrische wagen te bezitten, maar 50% heeft géén intentie om in de toekomst opnieuw een elektrische wagen aan te kopen.

De meningen over nieuwe technologieën zijn duidelijk verdeeld. Het is dan ook belangrijk om te bepalen wat de perceptie van de consument is over nieuwe technologie en de mogelijke acceptatie ervan. Aan de hand van 4 persona’s toonde El Kassimi aan waar het verschil in visie zich kan situeren bij consumenten en hoe belangrijk een wagen voor hun is.

Ter afsluiting van het webinar kregen Tom Palmaerts (Managing Partner bij Trendwolves), Guillaume Saint (Global Automotive and Mobility Practice Lead bij Kantar) en Alain Devos (Editor in Chief Autowereld/Autogids) het woord. Zij bespraken de toekomst van de automobielsector en de uitdagingen waar ze voor staan.

Guillaume Saint: “Telewerken en de daling in het aantal trips tijdens de coronacrisis zorgden voor een daling van het gebruik van wagens. Daarnaast werd een wagen bekeken als ‘shield’ tegen het virus. Mensen waren minder geneigd om wagens te delen en om het openbaar vervoer te gebruiken. De relatie met een wagen is volledig veranderd. De automobielsector moet in de toekomst sterk inzetten op zowel online als offline. Daarbij is de authenticiteit van het merk en de boodschap erg belangrijk. Blijven consumenten inspireren is dan ook het allerbelangrijkste.”

Alain Devos: “Elektrisch rijden blijft zich snel ontwikkelen maar is op dit moment nog zeer duur. Er moeten nog veel stappen gezet worden zodat iedereen de stap wil en kan zetten naar elektrische wagens. Dat is net zo bij zelfrijdende wagens. De ontwikkeling is in volle gang maar er moeten nog steeds stappen gezet worden. Zowel op technologisch gebied als op het vlak van acceptatie bij het grote publiek.”

Tom Palmaerts: “De automobielsector is voortdurend in beweging. Elon Musk zei ooit dat in 2030 je eigen auto besturen illegaal zou zijn. Dat lijkt mij nogal snel. Maar het is wel een interessant vraagstuk. Gaat generatie alfa nog een rijbewijs moeten halen? Op het vlak van software kan het heel snel gaan. Maar het veranderen van de mindset en de cultuur van consumenten is niet eenvoudig. Daarin moeten nog grote stappen gezet worden en dat is zeker niet haalbaar binnen 10 jaar. De focus zal in de toekomst niet liggen op het promoten van de technologie, maar om mensen te overtuigen van de voordelen die nieuwe technologie met zich meebrengt.”