VAC (Visibility adjusted contacts)

De Visibility Adjustment Index (VAI) wordt vermenigvuldigd met de Realistic Opportunity to See (ROTS), wat resulteert in Visibility Adjusted Contacts (VAC). De VAI wordt gebruikt om te bepalen welk deel van ROTS de daadwerkelijke reclame heeft gezien. De index wordt bepaald door verschillende kenmerken van het frame zelf of de omgeving waarin het zich bevindt. Elk van deze kenmerken vergroot of verkleint de kans dat een frame daadwerkelijk wordt bekeken door een voorbijganger. 

Bron: CIM