Universum

Het totaal aantal individuen op basis waarvan de bereikcijfers worden uitgedrukt (in absolute cijfers of in dekking).