Trouw Bereik (televisie)

Het aantal mensen die systematisch bijna elke dag ten minste 10 minuten kijken (min. 5 dagen op 7).