Share

Binnen een gegeven tijdsduur, het bereik (gewogen met de tijd) bekomen per uitzendstation ten opzichte van het geheel van de televisiekijkers, met uitzondering van elk ander object behalve de video. Share = [rating x 100] / Totaal TV.