Selectiviteitsindex

Getal dat aangeeft hoe goed de doelgroep in relatie tot het universum in het mediumbereik is vertegenwoordigd: [% van doelgroep in totaal bereik / % van doelgroep in het universum] x 100

Selectiviteitsindex < 100: de doelgroep is ondervertegenwoodigd. Het vehikel is niet voldoende selectief voor de doelgroep.

Selectiviteitsindex = 100: de doelgroep is evenredig vertegenwoordigd.

Selectiviteitsindex > 100: de doelgroep is oververtegenwoordigd. Het vehikel is voldoende selectief voor de doelgroep.