QR-code

Een QR of Quick Response Code is een streepjescode die via specifieke lezers of via mobile devices gelezen wordt. De informatie die hierachter schuilt, verwijst doorgaans naar web content of landing pages