Prize Marketing

Vorm van branded content waarbij de producten van een adverteerder tijdens een programma aan de kandidaten, het publiek of de kijkers als prijs worden aangeboden.