Prime Time (Peak Time)

Algemene notie die voor televisie en radio de tijdstippen van sterk bereik aangeeft. Voor televisie is dit het tijdsblok tussen 19.30u en 22u. Dit begrip is onderhevig aan schommelingen en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.