Openbare omroeporganisatie

Een openbare omroeporganisatie is een mediabedrijf dat in handen is van de overheid of gefinancierd wordt met publieke middelen. Het heeft als hoofddoel om onafhankelijke, diverse en kwalitatieve programma’s te produceren en uit te zenden naar een breed publiek. Het algemeen belang wordt gediend, zonder winstoogmerk.