Mediaplan

Een document waarin is beschreven welke media wanneer moet worden ingezet, tegen welke kost en met welke doelen voor ogen. Het bevat zaken zoals stroomdiagrammen, de namen van media, bereik, frequentie en budgetten.