G.R.P. (Gross Rating Point)

Vergelijkende meting van de publicitaire kracht van een mediaplan. 1 G.R.P. stemt overeen met 1% bruto dekking van een bepaald universum (dit moet altijd worden aangegeven) ofwel het aantal keer dat 100 individuen van de doelgroep met een campagne in contact komen. Het gaat om het aantal contacten dat door een reclamecampagne is gegenereed, uitgedrukt in een percentage van het referentie-universum (doelgroep). Het aantal G.R.P. wordt verkregen door de vermenigvuldiging van de netto dekking met het aantal OTS of de gemiddelde herhaling van een plan. Bv. 50% netto dekking x 3,5 OTS/gemiddelde herhaling = 175 G.R.P. Het aantal G.R.P. dat via diverse mediaplannen op een bepaalde doelgroep wordt gehaald, is een gegeven waarmee de krachtniveaus van de mediaplannen onderling kunnen worden vergeleken.