Frequency cap

Beperking op een campagne of uiting om het aantal keren dat een uiting wordt getoond aan een internetter te limiteren.