Ephemeral Marketing

Content die niet wordt opgeslagen maar na een vaste tijd automatisch wordt vernietigd.

Er bestaan een aantal ephemeral services zoals Xpire, Meerkat, Snapchat en Periscope. Deze diensten zorgen ervoor dat content spontaan gedeeld kan worden met een selecte groep en binnen de context van het moment.

Voordelen:

  • •  Communicatie via ephemeral services is veel persoonlijker en meer one-to-one dan de gewone sociale media (bv. een post op Facebook of Twitter);
  • •  Er kan meer content on demand worden aangeboden;
  • •  Interactie tussen merk en consument via een emphemeral service is iets tussen jou en het merk. Het is veel intiemer en dat geeft een sterkere ervaring tussen het merk en de gebruiker.

Beperkingen:

  • •  Wat is de garantie van tijdelijkheid als de gebruiker screenshots en beeldschermopnames kan maken;
  • •  Er zijn een groot aantal ‘dode links`;
  • •  Het is belangrijk om te werken met verrassende, zeer korte content die specifiek voor het platform is gemaakt. Het vraagt dus veel inspanning voor een kort connectiemoment.

Vertaling: Marketing van de tijdelijkheid.