Effectieve frequentie

Het minimum aantal contacten dat nodig is om een zeker niveau van communicatie-impact te bereiken.