Earned Media

Dit zijn conversaties, discussies, berichten over je merk, product of bedrijf die gebeuren op mediakanalen waarvoor je niet betaalt maar waar je aandacht “verdiend” hebt. Het is alle media-aandacht die gratis wordt verspreid. Mensen verspreiden boodschappen omdat ze je organisatie of content de moeite van het delen waard vinden, zowel in positieve als negatieve zin. Het traditionele beeld van PR draait vooral om Earned Media. Het verkrijgen van Free Publicity via nieuwswaardige dingen.

Voordeel is dat het bereik van Earned Media enorm kan zijn. Het kan zorgen voor een exponentiële groei van een campagne. Het publiek hecht daarnaast ook veel belang aan Earned Media omwille van de geloofwaardigheid. Nadeel is dat je als organisatie de controle over het verhaal kan verliezen waardoor je het niet meer in de hand hebt.

Hieronder een schematisch overzicht: