Co-Mailing

Bij een bestaande titel wordt los een aparte brochure, brief, mailing,… toegevoegd van een adverteerder.

De titel en de toegevoegde bijlage worden samen onder plasctic of in één omslag verpakt.

Een co-mailing kan meestal geregionaliseerd en/of gepersonalisserd worden op het abonnementenbestand, vermits daar de naam en het adres van de geadresserde bekend zijn.