Brand Salience

De mate waarin een merk opgemerkt of opgeroepen wordt tijdens een koopsituatie. Sterke merken hebben een hoge Brand Salience, zwakke merken een lage.