Bots

Een bot is een klein programma of een softwarerobot die het internet doorzoekt om verschillende soorten informatie te verzamelen of automatisch bepaalde taken uit te voeren.

In de context van marketing en e-commerce zijn er “legitieme” bots die worden gebruikt voor zichtbare acties (indexering, prijsverklaringen, …) en “illegale” bots, die ook wel slechte bots worden genoemd, en die overeenkomen met activiteiten of praktijken die meestal frauduleus zijn of ethisch niet correct.

Er kunnen slechte bots worden gemaakt en gebruikt om menselijk gedrag op webpagina’s te simuleren, klikfraude op prestatie gerichte marketingprogramma’s, inhoud produceren op sociale netwerken, …