Attitude

Naast de traditionele socio-demografische criteria (leeftijd, woonplaats, sociale groepen, enz.), bestuderen sommige enquêtes ook de reacties van de ondervraagde personen ten opzichte van bepaalde problemen (honger in de wereld, vertrouwen in de instellingen, enz.) of tegenover soorten gedrag (homoseksualiteit, drugs,enz). Daarmee proberen ze de doelgroepen af te bakenen door middel van gemeenschappelijke waarden. De CIM Plurimedia Producten omvat sinds 1995 Attitudevragen.