Affiniteit

Equivalent van ‘selectiviteit’. Begrip bedoeld om aan te duiden of een medium al dan niet past bij een bepaalde doelgroep. De affiniteitsindex wordt berekend via de formule [penetratie in% van het medium op de beoogde doelgroep]/[penetratie in % van het medium op de referentiedoelgroep]*100.