Elke nieuwe radio moet vanaf 2023 digitale ontvanger voor DAB+ hebben, minister Dalle denkt aan tijdelijke digitale zendvergunningen voor lokale radio’s

FacebookTwitterLinkedIn

Vanaf 1 januari 2023 zullen alle FM-radio-ontvangsttoestellen een digitale ontvanger moeten hebben. Daarnaast zal het verplicht zijn voor autoconstructeurs om in elke nieuwe wagen DAB+ te voorzien. Dat staat in het nieuwe radiodecreet van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle dat is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Het nieuwe radiodecreet zet in de eerste plaats in op een vereenvoudiging van het radiolandschap. Zo wordt de verouderde regeling rond regionale omroeporganisaties afgeschaft. In de praktijk bestaan die regionale radio-omroeporganisaties niet meer omdat ze door hun samenwerking vandaag georganiseerd zijn als landelijke radio-omroeporganisaties. Het aantal soorten radio-organisaties wordt hiermee beperkt tot drie in plaats van vier: landelijke, netwerk en lokale radio-omroeporganisaties.

Tijdelijke digitale vergunning voor lokale radio’s

Ongeveer een maand geleden heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) de licentie van Norkring ingetrokken voor het exploiteren van het digitale televisiekanaal 10. CD&V-parlementslid Karin Brouwers polste bij minister van Media Dalle of het vrijgekomen kanaal niet kan ingezet worden voor radiozenders en of de lokale radiozenders niet “kunnen meegenomen worden op de digitale trein”. Volgens minister Dalle creëert het vrijkomen van het bewuste kanaal inderdaad “opportuniteiten”. De CD&V-minister heeft zijn administratie de opdracht gegeven om te onderzoeken of (en hoe) het kan gebruikt worden voor DAB+.

Dalle wil niet vooruitlopen op dat onderzoek, maar wil toch al op kortere termijn werken met tijdelijke zendvergunningen voor DAB+ voor lokale spelers. Hij laat daarvoor een kader uitwerken. Dat kader kan nog wel “enkele maanden” op zich laten wachten. Bovendien kan Norkring de beslissing van de VRM nog altijd aanvechten bij de Raad van State. “De tijdelijke zendvergunningen zijn dus onder voorbehoud van een eventuele uitspraak van de Raad van State.”

Op langere termijn wil de CD&V-minister een digitaal frequentieplan voor lokale radio-omroeporganisaties uitwerken en een zogenaamde ‘beauty contest’ organiseren om op basis van kwalitatieve toetsing de frequenties toe te wijzen. Geïnteresseerde partijen zullen een dossier moeten indienen en een jury zal de dossiers beoordelen. De spelers met het beste dossier zullen erkend worden voor 5 jaar.

Karin Brouwers is tevreden met de stappen van de minister. “Vanuit de CD&V-fractie dringen wij al van bij de herziening van het radiodecreet in 2016 aan op digitale mogelijkheden voor lokale radiozenders. We weten allemaal hoe belangrijk het medium radio is voor nieuws, muziek, informatie en ontspanning. Ook de lokale radio-uitzendingen met nieuws dicht bij de mensen zorgt voor verbinding in een gemeenschap en blijft dus een belangrijk medium. Als er meer digitaal geluisterd wordt dan moeten we nu de lokale radio’s de kans bieden om zich op die digitale toekomst voor te bereiden.”