Effie en iVox lanceren eerste Belgische marketing effectiviteitsbarometer

FacebookTwitterLinkedIn
effie awards belgium

Professionele resultaatsmeting steeds complexer
Effie en iVox publiceren vandaag de eerste effectiviteitsbarometer voor marketing- en communicatiecampagnes. De barometer blaast warm en koud. Quasi alle marketing professionals erkennen het groeiende belang van het meten van de zogenaamde return on communication investment (ROCI) van campagnes om hun effectiviteit correct in te schatten, maar ze erkennen ook dat ze de effectiviteit van hun campagnes niet consequent voor alle campagne onderdelen meten. Er is met andere woorden nood aan standaarden en een consistente aanpak door alle betrokken partijen.

“De diversiteit van het marketinglandschap waarin het aantal communicatie touchpoints nooit zo groot was, maakt het meten van de effectiviteit van elk onderdeel van een campagne zeer complex. Toch is het van cruciaal belang te weten welke campagneonderdelen werken of niet en waarom. Om marketing professionals hierin bij te staan investeert Effie naast de Awards aanzienlijk in het delen van best practices, content, cases, ervaringen en expertise”, aldus Birgit Heymans (directeur Effie Belgium).

Nood aan standaarden
Meer dan 3 op de 5 ondervraagden zeggen dat de focus op marcom effectiveness nu al groot is binnen hun activiteiten en bijna 3 op de 4 denken dat dit in de toekomst nog aan belang zal winnen. Marcom effectiveness definiëren én meten blijkt voor quasi iedereen belangrijk te zijn, dit zowel bij grote als kleine campagnes, als bij PR en content marketing. In veel organisaties (40%) ontbreken echter duidelijke, door iedereen gedeelde, meetstandaarden en -methodes.

Te weinig consistentie
Slechts iets meer dan de helft van de bedrijven die deelnamen aan de barometer, meten voor alle campagnes de RO(C)I en/of de impact van touchpoints voor hun merk via meetbare objectieven, KPI’s voor merkbekendheid en -perceptie en RO(C)I van campagnes. In de praktijk wordt voornamelijk merkbekendheid gemeten. Verder maakt minder dan de helft (45%) gebruik van marketing automation tools om meer resultaten te halen uit campagnes.

Te veel korte termijn
De meerderheid (56%) vindt wel dat de RO(C)I eerder op langere termijn moet worden onderzocht in plaats van voor specifieke campagnes. Bijna 3 op de 4 marketing professionals vindt dat er te veel wordt gefocust op directe resultaten op korte termijn. Uit de studie blijkt nog dat het meten en versterken van effectiviteit volgens bijna de helft van de ondervraagden door de adverteerders, media, creatieve en onderzoeksagentschappen samen moet worden gedaan.

“Met deze marketing effectiviteitsbarometer beschikt de Belgische marketingwereld voor het eerst over een peiling die inzicht verschaft in het meten van de return on communication investment (ROCI) van campagnes. Het is onze ambitie om van deze barometer een benchmark te maken voor de sector, waarmee we de evolutie en impact van marcom effectiveness in kaart brengen. Hiermee zet Effie een nieuwe stap in de professionalisering van ons marketinglandschap”, besluit Hans Verhoeven, directeur van iVox.