Belgische online uitgevers lanceren kwaliteitscharter

FacebookTwitterLinkedIn
OPPA Belgium

De snel evoluerende online advertentiemarkt wordt meer dan ooit geconfronteerd met uitdagingen van formaat: een gebrek aan transparantie, niet-menselijke trafiek en fake news.

Daarom zetten de Belgische uitgevers De Persgroep Publishing, IPM Group, Les Editions de L’Avenir, Mediahuis, Groupe Rossel en Roularta Media Group nu hoge standaarden uit voor adverteerders en consumenten. Adverteerders krijgen de garantie op brand safety, kwalitatieve trafiek en geoptimaliseerde viewability. Lezers worden duidelijk ingelicht over cookies, privacy en databeheer.

Deze uitgevers zijn verenigd in de Online Professional Publishers’ Association Belgium (OPPAb). OPPAb engageert zich om alle advertenties in een kwalitatieve context te plaatsen die merken niet schaadt. Concreet betekent dit geen fake news, weinig of geen fraude en hoge viewabilitynormen.

OPPAb is trouwens de eerste Belgische speler die de viewability van advertenties in kaart brengt. De metingen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd, en de resultaten worden transparant gecommuniceerd aan de markt.

De ad servers van de organisatie nemen alle kliks en views onder de loep, op zoek naar niet-menselijke traffic en frauduleuze activiteiten die de kosten voor een adverteerder of de inkomsten van een uitgever kunstmatig opdrijven. Ook die data staan ter beschikking van de adverteerders.

Siska Truyman, manager van OPPAb: “Het charter voldoet aan de principes en businessmodellen van alle leden. Dat is complex, maar een heel krachtig signaal. Het is een eerste stap naar de regularisatie van een lokale markt en tegelijk een grootschalige kwaliteitsgarantie die rekening houdt met de consument en de adverteerder”.

Thierry Hugot, voorzitter van OPPAb en werkzaam bij Rossel: “Dit initiatief is een goed begin. Wij denken na over hoe we in de toekomst andere Belgische spelers een kwaliteitslabel kunnen bezorgen en staan open om dit project op te starten met andere federaties die dezelfde doelen nastreven”.

Lees het charter hier.