BAM wordt partner van VDAB voor marketingfuncties en -competenties

FacebookTwitterLinkedIn

BAM zal voortaan de VDAB bijstaan als het gaat om actuele marketingfuncties en -competenties. De Vlaamse overheidsdienst brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen en wil continu up-to-date blijven over de ontwikkelingen in de markt. BAM wordt in dit kader als een belangrijke partner voor marketing gezien en komt in een rijtje met o.a. Comeos en Agoria terecht.

De Belgian Association of Marketing (BAM) is een community van marketing- en mediaspecialisten in België. BAM focust op vier domeinen: innovatietechnologie, data, (digitale) media en privacy. Het doet dat door events te organiseren, in samenwerking met anderen initiatieven te nemen, opleidingen te organiseren en invloed uit te oefenen op het beleid (wetgeving, lobbying).

Het marketingvak evolueert aan een sneltreinvaart en dat laat zich voelen in de marketingfuncties en -competenties. Zo zijn er functies die vijf jaar geleden nog niet bestonden, maar die inmiddels sterk gevraagd zijn. De VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, was daartoe op zoek naar een partner die de juiste expertise kon bijbrengen om het aanbod continu up-to-date te houden. Zo zal het herkenbaar en up-to-date omschrijven van relevante beroepen op de arbeidsmarkt vraag en aanbod beter samenbrengen.

In eerste instantie zocht VDAB informatie over digitale marketingprofielen”, aldus Annemie Vinck, die voor BAM deze samenwerking concretiseert. “In deze specialisatie gaat de vernieuwing immers aan het hoogste tempo. Maar intussen behelst de samenwerking het hele marketingvak. Dat betekent dus naast de typische marketingfuncties ook functies uit gerelateerde vakgebieden, van content marketing over contact centers tot IT-functies die gelinkt zijn aan marketing.

Partner op vlak van marketing

BAM en VDAB werken samen om competenties en functiebeschrijvingen op het vlak van marketing compleet en actueel te houden. Deze info wordt door de VDAB gebruikt als input voor de beroependatabank Competent.

Competent is een databank waarin beroepen worden omschreven in termen van competenties”, zegt David Willems, Expert Arbeidsmarktinformatie bij VDAB. “Het vormt zo de standaardtaal om informatie over beroepen en competenties uit te wisselen tussen verschillende partijen op de markt en om de matching tussen werkgevers en werkzoekenden te faciliteren.

Competent linkt eveneens met gelijkaardige tools in het Waalse Gewest, het Brusselse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Ook is een link voorzien met het Europese systeem ESCO, waardoor functiebeschrijvingen in heel Europa uniform zijn.